Firma Kayıt İşlemler

Barkod İşlemleri

Belge Kayıt İşlemleri

Ürün Kayıt İşlemleri

Serbest Satış Sertifikası

ÜTS Ürün Takip Sistemi

 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut dışında kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir sistemdir.

 

İlaç veya tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren ve tedarik zincirinin en üstünde yer alan üretici veya ithalatçı tüm firmalar Ürün Takip Sistemi'ne kayıt olmalıdır. ÜTS kaydı olmayan tedarikçiler için tanınmama ve akredite olamama durumu ortaya çıkacak geri ödeme talebinde bulunamayacaklardır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sistemleri Ulusal Bilgi Bankasını kullanmaktadırlar. Sisteme kaydedilmemiş ürünlerin geri ödemesi kurum tarafından yapılmamaktadır.