MODÜL H1

MODÜL B

MODÜL E

MODÜL G

TASARIM İNCELEME

TSE HYB

GARANTİ BELGESİ

PROJE HAZIRLAMA

Asansöre görülen şekilde iliştirilen CE işareti asansörün/güvenlik aksamlarının 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığının bir ifadesidir. Onaylanmış kuruluş tarafından uygunluğu denetlenerek CE işaretlemesi yapılabilir.

Modül B+E: tipe uygunluk + son kontrol işlemlerini kapsar. Asansör firmalarının proje hizmetlerini başka mühendislik firmalarından aldıkları bir sistemdir. Asansör firması Modül B ile belli sayıda ve tipte asansör yapılabilir(elektrikli-hidrolik vb.). Asansör firması kendinin belirlemiş olduğu kompenent listesi ve tipler dışında onaylanmış kuruluştan kompanent değişikliği onayı almadan Modül B yi kullanamaz.

 

Modül B+E birlikte kullanılan bir işaretlemedir. Modül B alınmadan Modül E alınamaz. Her tipte asansör için yeni bir Modül B alınmalıdır. Modül B 5 yıl geçerli olup Modül E her yıl denetlenerek 3. Yılın sonunda tekrar yenilenir.

 

Modül H1: Asansör güvenlik aksamlarının tam kalite güvenceye dayalı uygunluğudur. İşletme bünyesinde SMM belgeli Elektrik Mühendisi ve SMM belgeli Makine Mühendisi bulunduran işletmeler Modül H1 işaretlemesi yapabilirler. Tasarım konusunda istenilen tip ve sınıfta asansör yapabilirler. Modül H1 3 yıl geçerli olup her yıl denetlenerek 3 yılın sonunda tekrar belgelendirmeye tabidir.

 

Tasarım inceleme: Modül H1 belgesine sahip olan asansör firmalarına, H1 belgesini veren onaylanmış kuruluş tarafından verilen belgedir. Montajı yapılan asansörlerde risk analizi gerektiren durumlarda asansör işletmeleri sahip oldukları tasarım inceleme belgesi ile kendi bünyelerinde risk analizlerini yapıp onaylatabilirler. Her risk analizi için ayrı ayrı alınır. Tasarım inceleme genel olarak 3 grup altında toplanır; kuyu dibi, kuyu üstü ve makine dairesi.

 

Modül G: Asansörlerin birim doğrulamaya dayalı uygunluğudur. Yani her bir asansör için tek bir CE işaretlemesi yapılır. Modül B+E belgesine sahip işletmelerin risk analizine ihtiyaç duyduğu durumlarda ‘’O’’ asansör için Modül G alarak CE işaretlemesini ‘’O’’ asansöre iliştirirler. Bakım ve servis hizmeti sunan asansör işletmeleri Hizmet yeterlilik Belgesi alabilmek için Modül G belgesi alabilirler veya montaj yapan asansör firmaları ruhsatlarını (tescil) almak için Modül G belgesi alabilir.

 

HYB: Servis ve bakım hizmeti sunan asansör firmalarının almak zorunda oldukları belgedir. TSE tarafından TS 12255 Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar standardı baz alınarak denetimden sonra şartlar uygun ise verilen belgedir. Her yıl TSE tarafından denetim yapılarak belge yenilenir. HYB almak için; yetkili mühendis, teknik personel, idari personel, onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş CE belgesi, TPE den alınmış marka tescil belgesi/başvuru dokümanı, bakımda kullanılacak alet ekipman, alet ekipmanlara ait kalibrasyon raporları, işyeri fiziki özelikleri, topraklama raporu, prosedürsel evraklar, ve dokümantasyon gerekmektedir.